Oppsamling: Matematikk og bevegelse

LiveU, 11.mai 2021:
https://www.elevkanalen.no/artikkel/openartikkel/131404 
Fra ca. 06:30:
– Naturlig bevegelse. Steinaldermennesket, leking og aktiviteter som stimulerer mange sanser på en gang.
Fra ca. 37:10:
– “Plankematte”
– “Addisjon og balanse”
– Konkurranse mellom Yngvar Andersen og datteren Carla: “Hvem fyller bøtta først”

God Morgen Norge, 4. november 2020:
Del 1: Intro, hoppetau (frekvens), kongleskiskyting (tidtaking og treffprosent):
https://www.tv2.no/v/1606891/
Del 2: Farmes walk (vekt, tidtaking ved hjelp av synkroniserte klokker, likning med en ukjent), flytte vann (volum, liter, dl, cl, hastighet):
https://www.tv2.no/v/1606894/
Arbeidsark til aktivitetene og refleksjoner:
https://athletesforfarming.com/2020/11/05/god-morgen-norge/

www.skogsgym.no
YouTube-videoer som viser eksempler på næringsrik, kreativ og morsom bevegelse. Fire leksjoner som kombinerer fysisk aktivitet og matematikk. Disse oppleggene ble laget og gjennomført under hjemmeskoleperioden våren 2020. Særlig 7. trinn på Korsvoll skole i Oslo hadde glede av dette! Det følger med tabeller og oppgavehefter til leksjonene. Disse finner man link til i beskrivelsen under hver video.
To eksempler:

Resultatskjema til “Leksjon 4: Håndball i skogen”: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2020/04/resultatpoeng-hc3a5ndball.pdf
Matteuttrykk: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2020/04/matteuttrykk-elever.pdf

Tabeller og oppgaver til “Leksjon 1: Konglekasting”: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2020/03/tabeller-og-oppgaver-balanse-og-konglekasing.pdf

YouTube-kanalen til “Athletes for Farming”:
https://www.youtube.com/channel/UCndzXqVvKsQhpZdot7uQ55A/videos
Inspirasjon til bevegelse og førsteutkast til aktiviteter som kombinerer bevegelse og matematikk. Videoene som legges ut her svært enkelt klippet og redigert. Hensikten er å kunne dele ideer på en helt lavterskel måte og å gi et datostempel på gode ideer.
To eksempler:

Tabell til “Ballkontroll, kroppskontroll og poengberegning”:
https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2021/08/ballkontroll-og-poeng.pdf

Skjema til “Trenings Maxi Yatzy”: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2021/08/maxi-trenings-yatzy.pdf

Regnefortelling laget mars 2021:
https://athletesforfarming.com/2021/05/11/regnefortelling-thorvald-gir-vann-til-dyra/

På scenen under Hopp for Hjertet (Nasjonalforeningen for Folkehelsen), april 2019.
Et klassesett med 3 meter lange hoppetau satte i gang mange tanker og ideer…