Oppsamling: Matematikk og bevegelse

LiveU, 11.mai 2021:
https://www.elevkanalen.no/artikkel/openartikkel/131404 
Fra ca. 06:30:
– Naturlig bevegelse. Steinaldermennesket, leking og aktiviteter som stimulerer mange sanser på en gang.
Fra ca. 37:10:
– “Plankematte”
– “Addisjon og balanse”
– Konkurranse mellom Yngvar Andersen og datteren Carla: “Hvem fyller bøtta først”

God Morgen Norge, 4. november 2020:
Del 1: Intro, hoppetau (frekvens), kongleskiskyting (tidtaking og treffprosent):
https://www.tv2.no/v/1606891/
Del 2: Farmes walk (vekt, tidtaking ved hjelp av synkroniserte klokker, likning med en ukjent), flytte vann (volum, liter, dl, cl, hastighet):
https://www.tv2.no/v/1606894/
Arbeidsark til aktivitetene og refleksjoner:
https://athletesforfarming.com/2020/11/05/god-morgen-norge/

Resultatskjema til “Leksjon 4: Håndball i skogen”: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2020/04/resultatpoeng-hc3a5ndball.pdf
Matteuttrykk: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2020/04/matteuttrykk-elever.pdf

Tabeller og oppgaver til “Leksjon 1: Konglekasting”: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2020/03/tabeller-og-oppgaver-balanse-og-konglekasing.pdf

YouTube-kanalen til “Athletes for Farming”:
https://www.youtube.com/channel/UCndzXqVvKsQhpZdot7uQ55A/videos
Inspirasjon til bevegelse og førsteutkast til aktiviteter som kombinerer bevegelse og matematikk. Videoene som legges ut her svært enkelt klippet og redigert. Hensikten er å kunne dele ideer på en helt lavterskel måte og å gi et datostempel på gode ideer.
To eksempler:

Tabell til “Ballkontroll, kroppskontroll og poengberegning”:
https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2021/08/ballkontroll-og-poeng.pdf

Skjema til “Trenings Maxi Yatzy”: https://athletesforfarming.files.wordpress.com/2021/08/maxi-trenings-yatzy.pdf

Regnefortelling laget mars 2021:
https://athletesforfarming.com/2021/05/11/regnefortelling-thorvald-gir-vann-til-dyra/

På scenen under Hopp for Hjertet (Nasjonalforeningen for Folkehelsen), april 2019.
Et klassesett med 3 meter lange hoppetau satte i gang mange tanker og ideer…