Konsulenter

IMG4722

Kjell-Christian Markset 

Mobil: 980 45 850
E-mail: kc@forfarming.no

Oppdatering høsten 2019:
Kjell-Christian jobber som lærer ved Korsvoll Skole. Han fullførte PPU, praktisk pedagogisk utdanning, ved UiO våren 2016. Dermed har han formell undervisningskompetanse i matematikk, religion og naturfag. Han er sertifisert trener i Original Strength (level 2) og MovNat (level 1, på vei til level 2)

Tekst fra høsten 2013:
Kjell-Christian har bakgrunn som idrettsutøver over flere år på nasjonalt elitenivå innen langrenn og motbakkeløping. I tillegg har han solid med studiepoeng i alt fra religion til nanoteknologi. Han har forskjellig arbeidserfaring fra  både det offentlige og det private.

Kjell-Christian har de siste årene blitt brennende opptatt av økologisk kvalitetsjordbruk, fordi det forener verdier som sitter dypt i ham: Troen på at mennesket er satt til å forvalte skaperverket på en best mulig måte, og at man gjennom kreativitet, sunne standarder og balansert målrettethet stadig kan oppnå bedre prestasjoner.

Studiepoengene som er samlet ved forskjellige universiteter og høyskoler i både Norge og USA, har tilgode å gi ham noen formell utdannelse. Men det har utvilsomt gitt allsidig kompetanse og innsikt til å møte komplekse problemstillinger med en helhetlig tilnærming. Livsreisen så langt har også gitt et stort kontaktnettverk av interessante mennesker på flere kontinenter.

Kjell-Christians signaturhilsen er:
Stay Sharp.
Stay Grounded.
Stay With Those Who Help Your Being.

– Inspirert av Rumi & Mohey Mowafi
Dette er fint å gjenta for både seg selv og andre for å holde beina ca på bakken…

K-C er Konsulent, Skitrener og Daglig Leder i Athletes for Farming.

— — — — —

Alexandra.

Alexandra Devik

Telefon: 24 12 41 10
E-mail: alexandra@okologisknorge.no

Oppdatering høsten 2019:
Alexandra jobber som prosjektleder for andelslandbruk i Økologisk Norge. Antall andelslandbruk i Norge har hatt en svært sterk økning de siste årene. Alexandra har hatt en sentral rolle i dette! Du kan lese mer om andelslandbruk her:
okologisknorge.no/prosjekter/andelslandbruk/

Tekst fra høsten 2013:
I samarbeid med Lise Brunborg, startet Alexandra “Kjøp fra Bonden” på Blindern. Dette har vokst til det som i dag heter Oslo Kooperativ – byfolk, bønder & bra mat, der hun er styreleder. Alexandra er utdannet samfunnsgeograf. I masteroppgaven som hun leverte høsten 2013 på UiO, analyserte hun muligheter og utfordringer for norske bønder. Studien konkluderer med at andelslandbruk kan være en god modell som muliggjør økologiske og økonomiske robuste matproduksjoner. Alexandra har en allsidig arbeidsbakgrunn. Bl.a. har hun jobbet på Vikabråten gård, vært brobygger (altså broer over elver) i Telemark og vært medarbeider hos Helios. Hun har hatt, og har fortsatt, flere styreverv rundt om (Dialogos, Kooperativet, Athletes for Farming). Alexandra har fullført Marka24, elsker å gå lange turer på ski i Nordmarka og er en nyfrelst, superivrig orienteringsløper.

Kort oppsummert: En engasjert, kunnskapsrik ung dame, med masse positiv energi som hun bruker på ting hun brenner for. Men samtidig som hun er entusiastisk i det hun holder på med, beholder hun alltid en forbilledlig ro og sin behagelige fremtoning.

Alexandras signaturhilsen en svært beskrivende:
-Gjør en god dag!
Det er handling som teller.

Alexandra er Konsulent og Styreleder i Athletes for Farming.