Om Oss

forside 2Food is power…..are you in control of yours?
– John Jeavons

Athletes for Farming er et nyetablert konsulentselskap som ønsker å være en brobygger mellom idrettsmiljøet og økologisk matproduksjon.

Målet er å bidra til en sunnere prestasjonskultur innenfor både idretten og jordbruket. Dette ønsker vi å oppnå ved å fremme bevissthet om menneskets plass i økosystemet og hvordan helhetlig bruk av naturens ressurser kan knyttes opp til idrettsprestasjoner, forbedret helse og livskvalitet.

Athletes for Farming ble stiftet 20. Oktober 2013 av Alexandra Devik og Kjell-Christian Markset.
Vi ble formelt godkjent av Brønnøysundregisteret 7. November samme år.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s