Hval, beitedyr, næring, lys, frekvenser og fortellinger

Å forstå hvalens rolle i næringsnettet under vann kan bidra til å forstå beitedyras (kuer, buffalo, sauer, geiter…) rolle på landjorda.
Gress og planteplankton = primærprodusenter, dvs. at de bedriver fotosyntese, dvs. at de trenger LYS.
Beitedyrene holder landskapet åpent slik at LYS slipper til. Hvalen “dytter” vannmasser oppover og holder dermed planteplankton nærme havoverflaten der det er nok LYS.
Gress og planteplankton trenger tilgang på NÆRING. Beitedyrenes og hvalenes fordøyelse er avgjørende for å ha velfungerende næringskretsløp.
Liv sørger for sirkulasjon av næringsstoffer og tilgang på lys.
Liv skaper liv.
For å øke forståelsen av dette, se denne videoen:

…. Men det er dessverre ikke så lett å være hval lenger. På dypt vann, der det ikke er lys, orienterer hvalen seg ved hjelp av ekkolokoasjon. Hvaler kommuniserer også med hverandre på et svært intellegent og avansert nivå. Forskere tror at hvaler kan sende nærmest tredimensjonale bilder til hverandre ved hjelp av lydfrekvenser over ekstreme avstander. Med et så fantastisk velutviklet sanseapparat for lydfrekvenser, er det særdeles smertefullt og krevende å leve i havområder som preges av mye støy fra mennesklig aktivitet:

Jeg kjenner meg igjen i hvalen. Jeg går ned på dypt vann. Jeg fanger opp frekvenser. Finner næring, informasjon og grunnleggende sannheter som jeg jobber med å bringe opp til overflaten. Til lyssonen der det kan komme til nytte. Jeg puster. Får hodet over vann. Noen ganger opplever jeg at informasjonen blir tatt imot og det gir meg energi. Andre ganger må jeg fortelle meg selv at “man sår litt og vanner litt”: Kanskje vil det ta lang tid før kunnskapen jeg videreformidlet blir forstått, verdsatt og handlet på. Det er greit. Det er mye klokt og sant jeg selv har blitt fortalt, og som det har tatt lang tid før jeg har vært moden for.

Men jeg blir utrolig sliten av støy. Unyanserte fortellinger, vrangforestillinger og løgner som blir formidlet med alt for mye styrke. Narrativer som folk tror på og som dermed preger viktige valg og prioriteringer.

Hvilke fortellinger ønsker du å være med å forandre på, slik at vi kan gjøre klokere beslutninger?

For min del er det mye i klimafortellingen jeg ønsker å redigere. CO2 er blitt gitt en alt for stor plass i hovedrollen. Hva skjer dersom vi blir mer opptatt av å fokusere på vannkretsløp, jord og areal? Det ville ført til helt andre energi- og pengestrømmer i samfunnet. Vi ville sendt kua ut på beite i sola med verdens beste samvittighet, økologiske kretsløp hadde virkelig begynt å danse igjen og hvalen hadde uforstyrret fått synge sine sanger på havets dyp.

Mer om hvalen:
Deep, James Nestor, 2015
Sperm Whales Clicking You Inside Out — James Nestor at The Interval; https://www.youtube.com/watch?v=zsDwFGz0Okg
Deep dive: What we are learning from the language of whales | James Nestor | TEDxMarin; https://www.youtube.com/watch?v=JM77aTk1XyI