Velkommen

Forside

Food is power…..are you in control of yours?
– John Jeavons

Athletes for Farming AS ble godkjent i Brønnøysundregistrene 7. November 2013 og er et konsulentselskap som per i dag består av Alexandra Devik og Kjell-Christian Markset.

Vi er i oppstartsfasen og vil videreutvikle konseptet vårt i månedene fremover. Men en ting er i allefall sikkert, og det er at formidling av kunnskap om kosthold og robust jordbruk alltid vil kunne knyttes opp mot de prosjektene vi involveres i. Det er innenfor disse områdene vi har ekte engasjement og solid kompetanse.

CB

Vinteren er her!

Vi tilbyr SkitreningLes mer!