Foredrag

alex.MajoboAlexandra og Kjell-Christian har begge god formidlingsevne og engasjement som vi gjerne tar i bruk for å dele vår kunnskap. Aktuelle temaer:

 • Andelslandbruk (CSA)
 • Økologisk og økonomisk robust matproduksjon
 • Alternative omsetningskanaler.
 • Sunn prestasjonskultur.

Interessert i foredrag?
Ta kontakt!
E-post: athletesfarming@gmail.com
Mobil:
+47 482 92 584 (Alexandra)
+47 980 45 850 (Kjell-Christian)

Pris vil være avhengig av hvor mye forberedelse som kreves.
Betalingsevne vil også være en faktor i dette tilfellet.

Tidligere foredrag/presentasjoner:

Alexandra:

 • 20/05/2014: Omsetningsløsninger for økologisk mat. Frokostseminar: Store spørsmål, samfunnsgeografiske svar. Blindern, UiO.
 • 13/05/2014: Andelslandbruk – samarbeid styrker samfunnet. Kurs: Gøy på landet og grønt i byen. NAL, Arkitektenes hus, Oslo
 • 26/04/2014: Paneldebatt om matproduksjon, KONTRA, Larvik.
 • 24/03/2014: Tilgang på økologiske råvarer, Matseminar på Mathallen: kokken og bonden, Mathallen, Oslo.
 • 23/11/2013: Vedtekter og organisasjon, Medlemsmøte Oslo Kooperativ, DogA, Oslo.
 • 22/11/2013: Foredrag om andelslandbruk som økologisk og økonomisk robust — Nettverkssamling for andelslandbruk, hos Oikos, Oslo.
 • 9/11/2013: Foredrag om robust matproduksjon og andelslandbruk — MDG inspirasjonssamling med Rasmus Hansson og Alexandra Devik, Bø, Telemark 
 • 6/11/2013: Presentasjon av Oslo Kooperativ + Paneldebatt — på VestfoldMat SA sitt høstseminar “Bonden, maten og kunden: Nye ideer – flere løsninger”. Tønsberg 
 • 22/06/2013: Foredrag om Andelslandbruk — Permakulturkurs ved Jan Bang 
 • 29/05/2013: Presentasjon av Oslo Kooperativ, Årsmøte til Dialogos
 • 21/04/2013: Lansering av Oslo Kooperativ på Westerdals, Oslo.
 • 30/08/2012: Appell om Blindern Studenthage — MAJOBO inspirasjonskveld på DogA, Oslo.

Kjell-Christian

 • 19/10/2017: “Levende matjord – Hvorfor skal du som aktivt friluftsmenneske bry deg?”, DNT Ung
 • 17/11/2016: “Nye Helter”, Nasjonal idrettsernæringskonferanse arrangert av Oikos. Omtale i VOF
 • 14/09/2016: “Nye Helter- Fra Bjørn Dæhlie til Joel Salatin”, Gimle Rotaryklubb
 • 20/11/2015: “Jordsmonn vs. vekstmedium. Økologisk tankesett vs. Yara”, Kontra
 • 17/11/2015: “Idrett og økologisk jordbruk – En potensiell superduo!”, Nasjonal idrettsernæringskonferanse arrangert av Oikos
 • 28/11/2013: Innlegg under Sympoisum for Karl Ludvig Reichelt (program)
 • 12/02/2011: TemaKveld med Helge og Kjell-Christian — Koll IL (omtale)